همایش تکام

همایش تکام

شرکت درهمایش تکام توسط اعضای هیئت مدیره علم گستران کارگزار صندوق مشترک استانها در مرکز همایش های وزارت کشور با هدف توسعه روستاها

نویسنده
تاریخ انتشار
1402/08/30 12:35:04
آخرین اصلاح
1402/08/30 14:56:32
تفاهم نامه

تفاهم نامه

تفاهم نامه همکاری مشترک فیمابین شرکت علم گستران کارگزار صندوق مشترک استانها وآموزشکده کشاورزی دماوند

نویسنده
تاریخ انتشار
1402/08/30 09:41:08
آخرین اصلاح
1402/08/30 21:32:31

لطفا منتظر بمانید