تفاهم نامه

تفاهم نامه

نویسنده
تاریخ انتشار 1402/08/30 09:41:08
آخرین اصلاح 1402/08/30 21:32:31
کلمات کلیدی
تفاهم نامه- همکاری مشترک- صندوق مشترک استانها-آموزشکده کشاورزی

تفاهم نامه همکاری مشترک فیمابین شرکت علم گستران کارگزار صندوق مشترک استانهای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور وآموزشکده کشاورزی دماوند امضا شد.

اهداف این تفاهم نامه: صندوق مشترک استانها با  استفاده از توانمندی ها و تخصیص کارشناسان فعال در جهت تخصصی نمودن امورات مختص کشاورزان در روستاهای این شهرستان و هم چنین استفاده از امکانات آموزشی و آزمایشگاهی برای فنی و مهندسی نمودن دانشجوهای این دانشکده میباشد.

رییس آموزشکده کشاورزی جناب آقای دکتر محمد رئوفی بیان فرمودند:

 به جهت استفاده از امکانات آزمایشگاهی از این آموزشکده تمایل دارند دانشجوها را در بخش کشاورزی روستاها جهت یادگیری مهارت محوری از تجربه کشاورزان و تخصص کارشناسان استفاده نمایند.

مدیر عامل صندوق مشترک استانها آقای حیدری مقدم بیان فرمودند :

به جهت دارا بودن 70 دانشجو بخش کشاورزی می توانند پس از آموزش های لازم ،تکنسین های برای باغداران،گلخانه داران، و مختصصان کشت گیاهان دارویی پرورش دهند.

از جمله محورهمکاری های مشترک هر دو می توان به موارد زیر اشاره کرد:       

 

1-  مشارکت مستقیم وغیر مستقیم جهت سرمایه گذاری و سرمایه پذیری در پروژه های کلیه بخش های کشاورزی در صورت  توجیه پذیری اقتصادی.       

2-  مشاوره و انجام تشریفات اداري كلیه مجوزها و پروانه هاي واحدهاي تولیدي توزیعي و خدماتي بخش كشاورزي و امور  مرتبط .           

3-  تسهیل گري در ایجاد فضاي كسب و كار و آموزشهاي لازم به منظور افزایش بازدهي و بهره وري و استفاده مطلوب از  امكانات و منابع آنها همراه با اعطای گواهینامه معتبر از سازمان ذیصلاح .      

4-  شناسایي مكان هاي غیر فعال و ارائه طرح هاي پیشنهادي به منظور توانمند سازي مجدد آنها به جهت تولید هدفمند  

،اشتغال  پایدار و كارآفریني مداوم .      

5-     انجام امور اداري ، اجرایي، فني و مشاوره اي در حوزه كشاورزي قراردادی .      

6-  توسعه شبکه تجاری کارگزاری و سایر خدمات قابل ارائه به ذی النفعان )از جمله خدمات مالی، بیمه و ...  .      

لطفا منتظر بمانید