کشاورزی و باغداری اصولی بقای حیات جوامع بشری

کشاورزی و باغداری اصولی بقای حیات جوامع بشری

نویسنده
تاریخ انتشار 1399/04/18 08:20:55
آخرین اصلاح 1401/05/26 00:07:51
کلمات کلیدی
کشاورزی

کشاورزی و باغداری اساس تامین غذا و بقای حیات تمدن های جوامع بشری تا به امروز بوده و عدم توجه جدی به آن می تواند تبعات ناخوشایندی از جهت رشد، توسعه و شکوفایی جوامع به همراه داشته باشد. هم اکنون بخش کشاورزی به عنوان منبع تامین غذا در سبد مصرف جهانی، دارای جایگاه ویژه ای است و مساله امنیت غذایی و محصولات کشاورزی استراتژیک بر اهمیت آن افزوده است.کشاورزی مدرن یا کشاورزی دانش محور نزدیک به یک قرن است جامعه کشاورزی ایران با آن آشنا شده است. این سبک کشاورزی نوین دارای دامنه ای وسیع و مهمترین خصوصیات آن کشاورزی علمی و اصولی همگام با ترویج و آموزش کشاورزی، به طوری که کشاورزان با کمک کارشناسان و متخصصان کشاورزی در کنار تجربیات خویش از دانش کشاورزی روز بهره می برند.

محدودیت منابع آب و خاک و کمبودن میزان اراضی قابل کشت، محدودیت منابع مالی و افزایش هزینه ها ضرورت حرکت به سمت کشاورزی و باغداری اصولی و علمی را ایجاد می کند. مشاوران ما در این مجموعه سعی می کنند تا با برنامه ریزی و اصول علمی و تجربه پیشین، کم هزینه ترین راه ها را برای افزایش میزان و کیفیت محصول را ارائه دهند.

لطفا منتظر بمانید