احداث باغ

احداث باغ

نویسنده
تاریخ انتشار 1399/02/25 21:53:08
آخرین اصلاح 1401/05/25 23:26:20
کلمات کلیدی
احداث باغ، ارقام نهال

در جهان کنونی اهمیت تولید مواد غذایی در اقتصاد و امنیت غذایی یک کشور نقش برجسته ای دارد. از طرفی کمبود منابع و افزایش هزینه های تولید اهمیت توجه به انتخاب محصول برای شرایط رقابتی امروز نقش بسزایی دارد. ما در مجموعه خود سعی می کنیم با توجه به علایق کارآفرین، اصول علمی و اقتصادی بستری مناسب را در احداث باغات میوه فراهم کنیم. در احداث باغ چهار گام اصلی را انجام می دهیم:

گام نخست: بررسي عوامل محيطی

بررسی نور، دما، موقعیت محل کشت، آب و خاک.

گام دوم:  بررسي عوامل اقتصادی

بررسی هزینه های تولید و عوامل مربوط به بازار.

گام سوم: گزينش رقم و تهيه نهال

استفاده از ارقام زود بازده و با کیفیت، تهیه نهال سالم و دارای ریشه قوی  از مراکز معتبر و حمل صحیح آن تا زمین.

گام چهارم: آماده ساختن زمين و كاشت نهال

طراحی نقشه باغ و اجرای آن در زمین، کاشت نهال و هرس اولیه آن.

 

لطفا منتظر بمانید