هرس و اصلاح باغات

هرس و اصلاح باغات

نویسنده
تاریخ انتشار 1399/02/25 21:53:08
آخرین اصلاح 1401/05/25 23:42:17
کلمات کلیدی
هرس درختان

هرس درخت در واقع بریدن و برداشتن قسمتهایی از یک درخت میوه است. هرس کردن درختان سالانه ( به روش صحیح ) برای سلامتی درختان میوه شما بسیار مهم است. این می تواند به زندگی طولانی و سالم و مثمر ثمر برای درختان شما منجر شود و عملکرد و کیفیت میوه های شما را افزایش دهد. از این شیوه جهت کنترل رشد درخت یا برداشتن شاخه‌های مرده یا بیمار درخت استفاده می شود که تشکیل گل و غنچه‌های میوه را تحریک می‌کند. هرس اغلب به معنی بریدن شاخه هاست، گاهی اوقات برداشتن کامل شاخه‌های کوچکتر است. ممکن است به معنی برداشتن جوانه‌های تازه، غنچه‌ها، برگها و غیره هم باشد. توجه دقیق به هرس و پرورش درختان جوان روی محصول و طول عمر آنها تأثیر می‌گذارد. پرورش و هرس خوب می‌تواند از صدمه زدن بعدی نقطه انشعابهای (جایی که تنه درخت به دو یا تعداد بیشتری شاخه منشعب می‌شود) ضعیف که موجب شکسته شدن شاخه‌ها در اثر سنگینی وزن میوه، برف، یا یخ می‌شود، جلوگیری کند.

ما در این مجموعه با توجه به نوع درختان و زمان(فصل) هرس از تکنیک های علمی روز جهت هرس درختان اقدام می کنیم.

لطفا منتظر بمانید